Metodyka,

Zamawianie analizy

 • Telefonicznie lub e-mailem: Osoby chcące wykonać analizę pierwiastkową włosów proszone są o kontakt telefoniczny: (+48 601 995 839 lub mailowy: gabinet@masazolawa.pl, z gabinetem w celu podania swojego adresu. Ankieta, biuletyn oraz koperta zwrotna zostaną przesłane bezpłatnie na wskazany adres.
 • Zamawiając bezpłatny komplet do analizy poprzez naszą stronę internetową
 • Z internetu: Ankieta pacjenta do analizy pierwiastkowej

Wypełnianie ankiety

 • Ankietę należy wypełniać drukowanymi literami.
 • Konieczne jest podanie: wagi, wieku, wzrostu i jeżeli występują chorób nowotworowych oraz neurodegeracyjnych.
 • Druga strona może być wypełniona, zilustruje to styl życia i odżywianie.

Wycinanie włosów

 • Do analizy należy pobrać około 300 – 400 mg włosów, tj. około łyżki stołowej.
 • Włosy należy wyciąć z tyłu głowy z kilku miejsc (jak na rysunku).
 • Do analizy nadają się tylko pierwsze 3 – 4 cm włosa licząc od skóry głowy.
 • Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie odciąć pierwsze 3 – 4 cm do analizy.
 • Jeżeli włosy są za krótkie (mniej niż 5 mm) należy odczekać 2 tygodnie, do momentu odrostu włosów.
 • Włosy nie mogą być farbowane.
 • Włosy muszą być wycinane przez członka rodziny lub fryzjera, ostrymi nożyczkami (nie mogą być wyszczerbione).

Opłata za analizę

 • Kwotę w wysokości aktualnej ceny należy wpłacić na nasze konto bankowe.
 • W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko pacjenta.
 • Kopię potwierdzenia zapłaty należy dołączyć do wysyłanych włosów i ankiety.

Wynik analizy

 • Może być odebrany osobiście w siedzibie firmy, jeżeli zaznaczycie Państwo odpowiednie pole w ankiecie.
 • Wyniki analizy pierwiastkowej będą gotowe w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania materiału badanego.
 • Pacjent otrzyma wyniki pomiaru z opisem przemiany mineralnej ze wskazaniami tendencji chorobowych oraz sugestie dietetyczne wraz z suplementacją witaminową i mikroelementową